Jak působí meditace – stav hladiny alfa – na náš mozek

Meditujeme už několik tisíc let. Slovo meditace pochází z latinského meditatio, které znamená rozjímání.

Meditace je překvapivě přímočará. Jsou to naše očekávání a předsudky, kterými si ji komplikujeme. 
Pod pojmem meditace si můžeme představit rovnou několik činností. Například přemýšlení o podstatě čehokoliv, hledání sama sebe, prostředek k navození vnitřní rovnováhy, hledání příčin problémů a zároveň lék na ně.

Nejvíce jsou však spojovány s dosažením změny stavu vědomí. Cílem meditace je zejména zklidnění mysli a získání vhledu do osobního nitra, duše nebo do lidské existence, vesmíru. Někdy meditace slouží jako rozumové přemítání nebo když myšlenky volně plynou – jako relaxace.

Meditováním si zlepšíte náladu, sebekontrolu, koncentraci a schopnost rozhodování, přináší vyšší stav vědomí. Naladíte se na vaše nejpravdivější já. Meditace vás může spojit s vaším šťastným já. Protože štěstí je vnitřní pravda.

Všechny naše fyzické i duševní nemoci, trápení, předsudky a přesvědčení mají své příčiny. A ty jsou pravděpodobně většinou psychické povahy. My často skutečné příčiny problémů nevidíme nebo neznáme. Znáte to, jdeme k doktorovi a ten nám napíše brufen na všechno a nic se tím nevyřeší. Potlačí se tím akorát krátkodobě bolest.

Meditace umožňuje hledání těchto příčin. Můžeme je takto objevit a když je správně pochopíme, odezní. S nimi i nemoci a problémy, které z nich vznikly.

Když jsem začínala s meditací, bylo pro mě těžké si někdy přiznat pravdu. Odpovědi, které jsem v hloubi duše nacházela, se mi často nelíbily. Je to dlouhá cesta a spousta práce změnit svůj postoj. Ale jde to a stojí to za to. Stačí se rozhodnout a začít. Protože meditace nám umožní nahlédnout blíže do sebe, do svého nitra, do své duše. A my si uvědomíme a najdeme uvnitř sama sebe to, co způsobuje naše problémy.

Dlouhodobější meditací si sami snižujeme volně putující nejenom negativní myšlenky, na které se soustředíme. Pozdější větší koncentrací můžeme dokonce změřit konkrétní dobu, za jakou naše mysl přelétne k další myšlence.

Co se děje v mozku, když meditujeme

Náš mozek je navržen tak, aby se neustále přizpůsoboval. Mění se stále v průběhu celého jeho životního cyklu. Světově uznávaný neurolog Richie Davidson v centru pro zdravou mysl na Univerzitě ve Wisconsin-Madison, spolu s kolegy, chtějí, abychom věděli, tři věci: můžeme trénovat svůj mozek ke změně, změna  je měřitelná a nové způsoby myšlení vedou k lepšímu životu.

V mozku se během meditace dějí opravdu zajímavé věci. S využitím moderních technologií, jako je skenování mozku, vědci objevili, co se odehrává v našem mozku, když meditujeme.

Celkový rozdíl je v tom, že naše mozky při meditaci zastaví proces zpracování informací, než se obvykle děje. Ukázka poklesu beta vlny, která naznačuje, že naše mozky zastaví proces zpracování informací, a to i po jedné 15-minutové meditaci. A to i v případě, že jste nikdy před tím nemeditovali.

Na obrázku níže – mozek před meditací, můžete vidět, jak se dramaticky sníží beta vlny (uvedené v jasných barvách vlevo) během meditace (mozek po meditaci vpravo).

jakmeditacepusobinamozek

Soustředěná pozornost je hodně podobná svalu, který je třeba posilovat prostřednictvím cvičení – meditace.
Během meditace má mozková kůra tendenci přejít do režimu offline. Mozkový lalok zpracovává smyslové informace o okolním světě, orientující se v čase a prostoru. Během meditace, aktivita v mozkovém laloku zpomaluje. Meditací se snižuje tok příchozích informací na pouhý pramínek. Meditací uvolňujeme spojení jednotlivých nervových drah a díky tomu jsme například méně úzkostliví.

V centru mozku se také zpracovávají informace, kterou jsou odrazem našich zkušeností. Podle toho často opakovaně reagujeme na podobné situace. Jsou to tzv. nervové cesty, které si pamatují a jsou spojené s tělesnými pocity.

Uvedu příklad: když zažijete časté lekání za dveřmi, budete se automaticky bát otevírat dveře, budete čekat podobnou situaci a podobně reagovat. Mozek reaguje podle paměti a předchozí reakce na podobné situace. Meditací tyto nervové cesty oslabujeme a pomocí alfy můžeme vytvořit nová přesvědčení – vizualizací nového obrazu, který si chceme zapamatovat a příště jinak zareagovat.

Meditací dosáhneme více šedé mozkové kůry v čelních oblastech mozku. Více šedé kůry mozkové vede k pozitivnějším emocím, déle trvající emocionální stabilitu, snižuje účinky související s věkem a snižuje negativní psychické myšlení.

jakmeditacepusobinamozek1

 Jak meditace ovlivňuje nás

Meditací posilujete vaše zdraví – zlepšujete a posilujete vaši celkovou imunitu, snižujete bolesti a záněty. Výborně působí na migrény. únavu, dodává energii a naopak vám pomáhá lépe usnout. Vaše produktivita se zvýší a to koncentrací, jak na jednu věc, tak na více najednou. Zlepšujete si náladu, paměť, moudrost, kreativitu. A dokážete víc vnímat vaši intuici.

Meditací zvyšujete vlastní sebekontrolu. Lépe poznáte sami sebe, vaše nitro. Zkrotíte svoje emoce a negativní myšlenky. Když nemáte rádi velkou pozornost nebo mnoho lidí pohromadě, díky navozením opakované hladiny alfa, se můžete lépe zapojit do kolektivu a nebudete se cítit tolik osamocení.

Posilníte váš pocit radosti a štěstí. Zmírníte nebo se přímo zbavíte depresí, úzkosti, stresu, strachu. Podpoříte pozitivní myšlení a vybavíte si pozitivní emoce, které opakováním přetrvávají. Jsme více empatičtí a soucitní.

Jedna studie prokázala, že lidé, kteří pravidelně meditovali měli silnější aktivační stupeň v mozku (část mozku, která je vázána na empatii) a byli více soucitní při zvuku trpících lidí než lidé, kteří nemeditovali.

Kvalita života závisí na kvalitě mysli. 
Druhé lidi a okolí neovlivníme a nemůžeme je kontrolovat. Ale svůj život a svoji mysl si můžeme sami kontrolovat a přepsat pomocí hladiny alfa. Štěstí nezávisí na okolních situacích, ale nosíme si ho uvnitř. Stačí ho jen znovu objevit a pěstovat v každé situaci. A ne jen čekat až se něco stane, abychom byli šťastní. Štastní bychom měli být právě teď.

Čím více budete meditovat, tím více pozitivních výsledků pocítíte ve vašem životě a také na svém zdraví.

Tip na krátkou meditaci: Sedněte si pohodlně, zavřete oči a nechte vaše myšlenky volně plynout. Základem každé meditace je vždy plné prožívání přítomného okamžiku. Na nic konkrétního se nesoustřeďte. Sledujte mysl takovou jaká právě je, nemusíte posuzovat, zda je to dobře či špatně. Mohou se vám objevit i nepříjemné pocity a myšlenky jako: nebaví mě to, nejde mi to, neumím to, mediace není pro mě, jsem k ničemu, jsem neschopný, ztrácím čas, je mi ještě hůř než před tím apod. To ale nevadí, všechny myšlenky jenom pozorujte, jak přichází a odchází. Snažte se nevzrušovat a nerozptylovat. Nechte myšlenky proudit, ať jsou jakékoliv. Na žádnou z nich se nezaměřujte, žádné myšlenky nehodnoťte, jen v klidu pozorujte. Zkuste takto vydržet nejméně 5 minut. Nestopujte si čas, zkuste 5 minut odhadnout. Nevadí, že to nakonec bude méně nebo více než 5 minut. Většinou to bývá méně, protože se vám to zdá jako věčnost.

Meditace volně pohybujících se myšlenek dokazuje větší aktivitu mozku hned po provedení denní meditace, trvající alespoň 3x 5 minut.
Pak se začnou dít pozoruhodné věci.

Kdyby na vás byla 5 minutová meditace dlouhá, můžete začít s meditací okamžiku.

Komentáře