Jak vyzařovat vyšší osobní vibrace?

Jak vyzařovat vyšší osobní vibrace?

Všechno se ve vesmíru skládá z vibrací. My lidé, vyzařujeme do prostoru osobní energetickou vibraci, naše lidské tělo se skládá z vibrující energie, jejíž optimální frekvence je 6000 – 7000 Bovisů. (níže vysvětleno)
To jak se cítíme, jaké máme myšlenky a pocity to vysíláme na určité frekvenci, která právě zajišťuje to jakou máme osobní vibraci. To co vyzařujeme a posíláme tedy do prostoru to pak přitahujeme i k sobě zpět.

Vlivem nemocí, negativních myšlenek, stresu a dalších nízkých vlivů se naše energetické vyzařování snižuje.
Jakákoli závislost snižuje naše vibrace a tlumí naše schopnosti.

Pokud tedy vyzařujeme nízké vibrace, nemůžeme v životě dosáhnout harmonie a budeme žít s vnitřním pocitem nespokojenosti.
Zvyšování vlastních vibrací je jediný způsob, jak žít takový život, jaký chceme. Vysoká osobní vibrace má pozitivní vliv na zdraví, pohodu a životní energii člověka.
Celý proces zvyšování vibrací je v podstatě o posunu ve vnímání reality, kdy se přesunujeme od strachu k pocitům vděčnosti, lásce, radosti a klidu.

To co vysíláme, můžeme vnímat také jako naši auru. Aura je energetické pole, které obklopuje tělo člověka a ukazuje na jeho emoční, mentální a spirituální stav. Někteří věří, že aura má barvu a že barva auru se mění v závislosti na emočním stavu, myšlenkách a duševním zdraví člověka.

Existuje několik způsobů, jak si můžete zvýšit své osobní vibrace.

Tady jsou ty známější způsoby:

 1. Meditace: Meditace je účinným způsobem, jak zlepšit své mentální a emoční zdraví a zvýšit své osobní vibrace.
  Naše pozitivní myšlenky mění naši vibraci, naše molekuly DNA vnímají dokonce lidskou řeč. A pod jejím vlivem tyto molekuly odpovědné za dědičnost mění svou formu a strukturu. To znamená, že každý člověk svou řečí, myšlenkami a pocity ovlivňuje svůj vlastní životní program. To, jak smýšlíme a jak mluvíme k sobě, pomáhá tvořit náš život. Klíč k tomu jak pozorovat a uvědomovat si své myšlenky je právě meditace. Doporučuji vyzkoušet meditaci otevírání srdce – přijímání sebe i ostatních právě takových, jací jsou.
 2. Pohyb: Pravidelný pohyb, jako je cvičení, jóga nebo tanec, může pomoci uvolnit napětí a zlepšit náladu.
 3. Správné stravování: Zdravá strava, plná živin a minerálů, může pomoci podpořit dobré zdraví a zvýšit energii, což má pozitivní vliv na naše osobní vibrace.
 4. Pobyt v přírodě: slunce, chůze bosky, dotýkání stromů: Strávení času v přírodě může pomoci uklidnit mysl a nabrat novou energii.
  Tuto věčnou pravdu zná i věda. Dr. Joe Dispenza řekl: „V našich klinických studiích jsme dokázali, že dvě hodiny strávené v přírodě výrazně snižují tvorbu stresových hormonů až o 800 % a aktivují 500-600 segmentů DNA, o nichž je známo, že jsou odpovědné za hojení a regeneraci těla.“
  Negativní ionty, které absorbujeme ze Země, doslova zlepšují proudění elektrické energie v těle. pomáhají snižovat bolest, léčit zranění, zlepšují spánek.
 5. Přátelské vztahy: Vytváření a udržování přátelských vztahů s pozitivními a podporujícími lidmi může pomoci zlepšit náladu a dodat sílu.
 6. Smysluplná činnost: Nalezení a věnování se smysluplné činnosti, která vám přináší radost a naplnění, může zvýšit vaši motivaci a energii, což má pozitivní vliv na naše osobní vibrace.

Co je to BOVIS nebo Bovisova hodnota?

Pojem „Bovis“ se vztahuje k měřítku osobní vibrace, který byl vytvořen francouzským fyzikem Alfredem Bovisem (1871 – 1947) ve 20. století. Bovisův měřící systém tvrdí, že lze měřit energetické vibrace výrobků, prostor a lidí na stupnici od 6.000 do 20.000 Bovisů. Tato stupnice se však nezakládá na žádném platném vědeckém důkazu a většina vědeckých komunit ji považuje za neověřenou a neprokázanou.

Základem teorie Bovisovy stupnice je myšlenka, že existuje energetické pole, které obklopuje vše v našem okolí, a že tuto energetickou vibraci lze měřit a ovlivňovat.

Ve zkoumání Bovisovy stupnice pak pokračoval inženýr Simenoton, který z ní vytvořil takový Biometr, s nímž mohla být prostřednictvím radiestetického kyvadla zjištěna intenzita záření či energie v daném místě. Stupnice vznikla na základě vlnové délky elektromagnetického vlnění.
Radiestetickou metodou (kyvadlem, virgulí např.) lze testovat vibrační úroveň či hodnotu místa, bytu, domu, člověka, zvířat, potravin a souvislosti, které mají na tyto hodnoty zásadní vliv.

V měřítku Bovis se hodnoty pod 6.000 považují za nižší a tedy negativní energetickou vibraci.

Tyto nižší hodnoty jsou podle teorie Bovisovy stupnice spojeny s negativními emocemi, nemocemi a negativními energetickými poli. Hodnota nižší než 5500 jednotek stahuje i vibraci člověka.

Větší část lidstva se ve smyslu vitality nachází mezi 3000 až 5000 jednotkami, což je alarmující.
Pro upevnění svého zdraví, vitality a síly je vhodné čistit a navyšovat vibrace u sebe i v prostoru, kde spíme a pobýváme.

Vysoké hodnoty na stupnici Bovis jsou podle této teorie spojeny s pozitivními emocemi, zdravím a pozitivními energetickými poli.

Zde uvádím ještě pár příkladů, jak si můžeme zvyšovat své vibrace.

Sama je občas využívám a mám na sobě vyzkoušené, že fungují.

Tachyony – doplněk stravy

Tachyon je ve své nejčistší podobě projev energie. Energie tachyonu je rychlejší než světlo, je přítomná všude ve vesmíru, je neomezená a má veškerý potencionál nutný pro vytváření perfektních forem vesmíru. Tachyon zásobuje spirituální, mentální, emocionální a fyzickou rovinu energií a harmonizuje je. Tachyony působí přesně tam, kde je v systému potřeba rovnováhy. Zvyšuje osobní vibraci až na 18000 Bovisů.

Kyselina Fulvová – doplněk stravy

Nazývaná také minerální smola, je výsledkem dlouhého procesu rozpadu rostlinné hmoty a minerálů. Je to lepkavá, černá látka podobná dehtu, která pochází ze skal ve vysokých pohořích.
Tato kyselina proměňuje volné radikály v neutrální a neškodné. Je také nejsilnější známý antioxidant a jedním z nejbohatších zdrojů elektrolytů, které pomáhají obnovit elektrochemickou hormonální rovnováhu v těle, a zajišťuje silnou a pulzující tvorbu elektrické energie. Je výborná jako omlazovač na detoxikaci, obnovu střevní mikroflóry, přenos živin, a dokonce neutralizuje i radioaktivní látky, které se někdy dostanou do těla.

Bavlněné oblečení

OBLÉKNĚTE SE DO BAVLNKY A PŘIJMĚTE ENERGII (BOVISY) Z PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ.
V umělých vláknech jako je polyester, duté vlákno, či další umělá vlákna jste okrádáni o Bovisy, o vaši radio vitalitu.
Takže pokud se oblékneme do syntetického oblečení, které má v průměru 650 bovisů, bude muset naše tělo „šroubovat“ energii nepřetržitě zpět na 6000 bovisů, výši, která zajišťuje bezproblémové fungování všech našich těl – jak energetických, tak i těla fyzického. (totéž musí člověk ale dnes vyrovnávat rovněž díky nízko energetické stravě, elektrosmogu, osobnímu stresu atd…) Proto už to nakonec organismus prostě nedokáže a tak se většina lidí „courá“ s méně než 4000 bovisů a mizivými aurami – zkrátka s málo energií)
Textilní vlákna
Přírodní Rostlinná – bavlna, len, konopí, esparto
Živočišná – hedvábí, vlna
Bavlna – 6200 Bovisů, Přírodní hedvábí – 7750 Bovisů, Umělé hedvábí – 900 Bovisů, Len – 8300 Bovisů, Ovčí vlna – 9300 Bovisů
a umělá vlákna
Polyester 630 Bovisů, Nylon – 710 Bovisů, Polyamid – 600 Bovisů,
Lycra – 1500 Bovisů

Diamantová nebo polodrahokamová nebo harmonizace vody – 6000-13000 Bovisů.

Do vody naformátovat vzácné kameny nebo pozitivními slovy harmonizovat vodu, která na molekulární bázi změní svoji strukturu a potom ji vypijeme s krátkou vizualizací. Dá se tak harmonizovat mysl i tělo, i léčit různé nemoci.

Zvuková terapie léčivých frekvence

Solfeggio frekvence jsou velice prospěšné.

174 Hz – odstranění bolesti, zmírnění napětí, uvolnění svalů.
Nižší tóny jsou podobné přírodním anestetikům. Tato frekvence dává Vaším orgánům pocit bezpečí, zabezpečení a lásky a motivuje je k co nejlepší činnosti.
285 Hz – regenerace tkání – ovlivnění energetického pole
396 Hz – osvobozující pocity beze strachu a viny pro lepší dosahování cílů, probuzení, vystřízlivění a návrat k realitě
417Hz – usnadnění a ukotvení změn. Vyčistí traumatické zážitky a vymaže destruktivní vlivy minulých událostí.
528 Hz – je frekvence, kterou použil genetický biochemik pro opravu poškozené DNA. Tím, jak dochází k opravě DNA, probouzejí se blahodárné účinky našeho těla; zvyšuje se množství životní energie, jasnost mysli, povědomí, probouzí a aktivuje se tvořivost a lidské tělo se dostává do pocitu hlubokého vnitřního klidu, pocitu duchovní slávy.
639 Hz – harmonizace mozku
Tato frekvence pomáhá v mezilidských vztazích, umožňuje vytvoření harmonické společnosti a vztahů. Pomáhá k řešení vztahových problémů, problémů v rodině, přáteli a k řešení sociálních problémů v komunikaci, vede k porozumění, toleranci a lásky.
741 Hz – probouzí intuici
Vede ke zdravějšímu a jednoduššímu způsobu života, čistí buňky energeticky od různých druhů elektromagnetického záření a znečištění.
852Hz – napojení na duši – prohlubuje intuici, osvícení a lásku bez podmínek.
Tato frekvence obnovuje propojení člověka s energií duchovního světa a umožňuje zažít Jednotu naši přirozenou vlastnost a povahu.
963 Hz – napojení na zdroj – aktivuje šišinku mozkovou.
Tento tón probouzí jakýkoliv systém do jeho původního, perfektního stavu. Je spojen se Světlem a Duchem, umožňuje přímé prožitky a návrat k Jednotě.

Schumannova frekvence – 7,83 Hz

Na této frekvenci rezonuje celý vesmír, je to frekvence života.
Bylo zjištěno, že setrvávání v blízkosti frekvence 7,83 Hz je ideální pro rozvíjení duševních schopností, harmonizaci, relaxaci, regeneraci. Tato frekvence je charakteristická pro změněné stavy vědomí, kdy dochází k synchronizaci mozkových hemisfér.

Rozchodnice růžová  (Rhodiola Rosea) – doplněk stravy

Lidově nazývaná zlatý kořen, patří mezi adaptogenní bylinky, působí proti stresu. Má antidepresivní a protinádorové účinky, a harmonizuje srdce. Podporuje kondici a fyzický výkon. Úplně nejzajímavější je však její účinek na intenzitu vyzařování biofotonů. Biofotony jsou odborným názvem pro duchovní představu „aury“ člověka. Při vysoké intenzitě vyzařování biofotonů trpíme větší únavou.
Studie ukázaly, že konzumace zlatého kořene snížila intenzitu vyzařování biofotonů. Lidé pak měli silnější bioenergetické pole (auru) a trpěli menší únavou.

Pokud tě tato tématika zajímá více můžeš se právě teď přihlásit do 7denního programu zdarma Vstup do pozitivní vibrace. Každý den ti přijde nové video, téma, jak se převibrovat do pozitivnější nálady, vibrace a hlavně udržet si ji co nejdéle. Protože pokud máme tuto vibraci vyšší, přitahujeme si do života věci, které chceme a plní se nám mnohem dříve naše sny.

Více o tom, jak vyzařovat pozitivní vibrace, v programu, připoj se zdarma zde, začínáme 17. února >>>

Růžena Nekudová
Je vášnivá propagátorka meditací, zároveň i Buddhist Meditation Teacher. Svými meditacemi pomáhá lidem dosáhnout jejich vnitřního klidu. Ukazuje jim, že meditace jsou pro všechny bez rozdílu a že pozornost směřovaná sobě dovnitř má velký přesah do vnějšího světa pro zkvalitnění života ve všech oblastech.
Růžena je autorkou knihy Vězení jako dar a převratné metody Zrcadlo času, které pomáhá plnit své sny již tisícům lidí.
Více o Růženě najdete ZDE
Komentáře