Jak vystoupit z myšlenek a vstoupit do svobody přítomnosti

Jak vystoupit z myšlenek…?

Budu ještě moc být někdy s mým ex?

Budu mít někdy více peněz?

Splním si někdy svoje velké přání?

Budu někdy šťastná/ý?

Kdybych se tenkrát rozhodl jinak, tak bych byl dávno jinde.

Trápím se kvůli rozvodu, který mi zničil život.

Přišla jsem o kamarádství, už nikoho takového nikdy nenajdu.

 

V hlavě máme pořád myšlenky na to, co se stalo, ale také na to co bude, jaký budu mít život???

Chápu tyto otázky, každý z nás nějaké máme ve své hlavě. Hledáme nějaký záchytný bod, nějaké světýlko, které svítí tak silně, že přestaneme vidět tu tmu kolem. Ale naše zkušenosti, prožitky a vzpomínky z minulosti nás stále dohání. A myšlenky na budoucnost jsou spíš takové snažení se o pozitivní jistotu.

Upřímně, nikdo neví co bude, ani vědma, ani já ne. Žádná jistota do budoucna neexistuje.

Jediné co je jisté je TEĎ.

To je to jediné co můžeme dělat, vědomě tvořit svoji přítomnost. To posiluje náš zdroj, náš vnitřní klid.

Najednou poodstoupíme od minulosti a budoucnosti a vidíme co se doopravdy děje a většinou je naše přítomnost moc fajn. Díky našemu fajn pocitu v přítomnosti se pak krásně naše budoucnost poskládá.

Bohatství je v TEĎ.

Žijeme dva životy: život ve svých myšlenkách a život jako zkušenost s přítomným okamžikem. Svoboda přichází s tím, jak se náš život v myšlenkách zmenšuje a převládá naše prožívání přítomného okamžiku. Žití v přítomném okamžiku je životně důležité. Je to stav, kdy jsme přítomni ve svém vlastním životě. Neměli bychom si tento okamžik nechat vyklouznout!

Vždycky se objeví něco, na co se musíme připravit, a tím jsme zavedeni do budoucnosti. Naše životy jsou dobře zdokumentované, proto nebylo nikdy snazší se s v minulosti ztratit. Vzhledem k rychlému tempu současného způsobu žití se stalo normální cítit napětí, stres a strach a ztrácet kontakt se sebou samým. Lékem na tento stav je to, co se ví už po staletí – vědomé zůstávání v „nyní“. Stačí se odhodlat žít v přítomnosti.

Je nemožné, aby něco existovalo mimo přítomný okamžik

Být tady a teď znamená, že jsme si vědomi toho, co se právě v tuto chvíli děje. Nerozptyluje nás přemítání o minulosti ani starost o budoucnost. Soustředíme se na tady a teď. Celá naše pozornost je zaměřena na přítomný okamžik, ve kterém není čas. Je to bod mezi minulostí a budoucností. Všechno, co se děje, se děje v přítomném okamžiku.

Mít přítomnou mysl je klíčem k tomu, abychom zůstali zdraví a šťastní. Pomáhá nám bojovat s úzkostí, omezit přemítání a starosti, udržuje nás se sebou samými a se vším kolem nás. Jde o způsob života, který nám může pomoci účinněji se vypořádat s bolestí, snížit stres a zlepšit naši schopnost vyrovnat se s negativními emocemi, jako je strach či vztek.

Naše mysl má přirozenou tendenci bloumat. Reklamy, upomínky, oznámení, zprávy nás často vybízejí k tomu, abychom mysleli na budoucnost nebo se pozastavovali nad naší minulostí. Proto je tak obtížné žít v současnosti. Kolik času věnujeme pozorováním svých mobilních telefonů, pročítáním zpráv a sledováním sociálních sítí?

Je až nemožné v dnešní době jen tak BÝT, nic nedělat.

Pochopitelně je nutné se ohlížet na své minulé úspěchy a učit se ze svých chyb, nebo si plánovat budoucnost a připravovat se na to, co přijde. Neměli bychom se ale na minulost nebo budoucnost soustředit ve velké míře.

Základem je udržování rovnováhy mezi myšlenkami o minulosti, přítomnosti a budoucnosti

K získání rovnováhy nám mohou pomoci tato pravidla:

  •   můžeme přemýšlet o minulosti v malých dávkách, ujišťovat se, že se na minulost soustředíme z nějakého důvodu (např. znovu prožití příjemného okamžiku, rozpoznání chyby či klíče k minulému úspěchu),
  •   můžeme přemýšlet o budoucnosti v malých dávkách a ujišťovat se, že se na budoucnost soustředíme zdravým způsobem (přemýšlet o budoucnosti tak, abychom se na ni připravili, nebo vizualizovat, jak si svoji budoucnost představujeme).

Neznamená to, že bychom ignorovali nebo popírali myšlenky na minulost či na budoucnost. Je důležité si je uvědomit, uznat a rozhodnout se, že se nad nimi nebudeme pozastavovat více, než je potřeba. Znamená to, že se do nich nenecháme chytat, rozptylovat se jimi, ale budeme o nich přemýšlet vědomě, aniž bychom se v nich ztráceli.

Uvědomění si sebe sama je klíč

K uvědomování sebe sama může vést spojení s naším dechem, který je vždy tady a teď. Když soustředíme pozornost na svůj dech, nemáme jinou možnost, než být v přítomnosti. Svůj dech můžeme pozorovat kdykoliv, nejen ve chvílích stresu nebo při zahlcení minulostí či budoucností.

Ve chvílích stresu nebo při zahlcení minulostí či budoucností si můžeme kromě pozorování svého dechu udělat níže doporučená cvičení.

Dechové cvičení

Kromě pozorování dechu můžeme využívat jednoduché dechové cvičení, které zapojí i mysl:

Nadechni se a řekni si: „Dýchám“, vydechuj a říkej: „Dýchám.“ Při dalším nádechu si zkus říci: „Jsem tady“, při výdechu řekni: „Tohle je teď“.

Skenování a vnímání těla

K tomu, abychom se dostali do kontaktu se svým tělem, může pomoci také cvičení skenování těla:

Pohodlně se usaď a několikrát se zhluboka a vědomě nadechni. Všimni si, jak tvůj dech vstupuje do plic a vystupuje z plic. Začni pozorovat svoji hlavu. Nejprve zaměř pozornost na vlasovou část hlavy, potom na obličej. Vnímej, jak se tyto části cítí. Pokračuj pozorováním tvého krku, ramen, paží, rukou až po konečky prstů. Pomalu skenuj celá svá záda odshora až dolů, a také hrudník, břicho, pánev. Přenes pozornost na další části svého těla. Zaměř se na hýždě, stehna, holeně, lýtka, kotníky, chodidla, včetně pat a prstů u nohou.

Postupně pomalu věnuj pozornost vždy jedné části těla. Všímej si, jak se tato oblast cítí, a všímej si jakýchkoli pocitů, které prožíváš. Po několika okamžicích soustředěné pozornosti přejdi k další části těla.

Buď si vědom tělesných pocitů, jako je svědění, brnění, bolest nebo pocit lechtání a přijmi je bez posuzování. Pak je nech projít.

K tomu můžeš rozvinout:

Smyslové vnímání

Buď si vědom toho, co vidíš, slyšíš, cítíš, ochutnáváš, čeho se dotýkáš bez posuzování. Pocity nech projít.

Emoční vnímání

Nech v sobě emoce přítomné, aniž bys je soudil, nebo se je pokoušel neutralizovat. Procvičuj pojmenovávání emocí a umožni jim vzniknout a stejně snadno je nech jít.

Přijímej emoce, všímej si, jak se cítíš, připomínej si, že budou procházet.

Meditace

Jedním z nejlepších nástrojů, jak se udržet v přítomném okamžiku, je meditace:

Najdi si během dne pravidelný časový úsek (např. 5 minut ráno nebo večer), zaujmi pohodlnou pozici (ideální je vzpřímený sed).

Řekni si pro sebe větu: „Nyní je načase si uvědomit přítomný okamžik. Nechávám odejít minulost i myšlenky na budoucnost.“.

Zaměř pozornost na zvuky, které slyšíš – nech je, aby se postupně snižovaly.

Soustřeď se na své tělesné vjemy (např. záda opřená o židli, nohy položené na zemi, oděv dotýkající se kůže atd.).

Zaměř se na myšlenky ve své hlavě – pozoruj, jak vstupují do tvé mysli, krouží kolem a pak opouštějí tvou mysl.

Zaměř se na svůj dech – pozoruj, jak se ti při každém nádechu zvedá a při výdechu klesá hrudník.

Specifická cvičení na zaměřování pozornosti

Kromě výše uvedených cvičení můžeme pozornost zaměřovat také při následujících činnostech.

Soustředění na mantru

Soustředění na mantru nebo slovo patří mezi základní druhy cvičení všímavosti. Nech myšlenky přicházet a odcházet bez soudu.

Čas v přírodě

Dělej dlouhé procházky přírodou – lesem, polem, parkem, loukou. Choď sám nebo s někým, ale beze slov.

Dělej, co tě baví

Věnuj se všemu, co máš rád. Ať už jde o tanec, jógu, zpěv, tai chi, sport, hudbu, pletení atd.

Buďme v přítomnosti ve všem, co děláme

Do přítomného okamžiku se můžeme naplno položit při všech našich aktivitách, ať už je děláme více či méně rádi. Cílem je přesunout se více z myšlenek do přítomnosti. Seznamovat se s tichem a klidem, které přirozeně při těchto činnostech vnímáme.

Trénováním můžeme klid a ticho pozorovat častěji. V takových případech je dobré s nimi zůstat, nořit se do nich a užívat si je. Tyto okamžiky se nedají poznávat pomocí myšlenek a slov, ale tím, že je budeme zažívat. Stejně jako slovy nedokážeme zprostředkovat vůni růže. Vůni musíme zažít.

Být v přítomném okamžiku znamená zažívat svobodu. Svoboda je absence myšlenek a lze ji prožívat pouze v tichu a beze slov. Cestu ke svobodě si každý navigujeme sám. Každý z nás se může chopit vedení.

Jakmile se v našem životě ustálí absence myšlenek, můžeme si všímat, že přítomnost se zdá být věčná. Naše já žijící v myšlenkách se bude objevovat stále méně a my budeme více vnímat vonící růže.

Bytí v přítomnosti se můžeš naučit

v novém programu Meditace Oslava Života ve spoulupráci s novodobým šamanem Donem Jose Ruizem, autorem Páté dohody – inspirované čtyřmi dohodami. Do 6. října v předprodejové akci.

Růžena Nekudová
Je vášnivá propagátorka meditací, zároveň i Buddhist Meditation Teacher. Svými meditacemi pomáhá lidem dosáhnout jejich vnitřního klidu. Ukazuje jim, že meditace jsou pro všechny bez rozdílu a že pozornost směřovaná sobě dovnitř má velký přesah do vnějšího světa pro zkvalitnění života ve všech oblastech.
Růžena je autorkou knihy Vězení jako dar a převratné metody Zrcadlo času, které pomáhá plnit své sny již tisícům lidí.
Více o Růženě najdete ZDE
Komentáře