Předsudek: Muž je důležitější než žena

Musím se s vámi podělit o moji velmi zajímavou návštěvu v Londýně. Je to až neuvěřitelné, jak všude vidím, i mezi známými či přáteli, opakující se situace a lidé přitom vůbec nic netuší. Moje téma: vlivy a předsudky společnosti, které mě fascinuje, a kterým se zabývám a píšu o něm články, mě stále všude dohání. Asi na tom něco bude a proto to dělám, protože mě to opravdu nenechá ani spát. 🙂

Je pro mě důležité, aby si lidé uvědomili, jak jsou ovlivňováni předsudky, a jak se to automaticky nese naší společností, aniž si to vědomě uvědomují.

Co je to vlastně předsudek společnosti?

Předsudek je zakořeněný úsudek či názor, který není založen na spolehlivém poznání, ale na pouhém mínění či předpokladu.  Již z názvu je zřejmé, že jde o něco, co bylo vytvořeno předem a co používáme bez ohledu na racionální myšlení a skutečnou vlastní zkušenost. Obvykle vychází z neoprávněného zobecnění nebo jiného zjednodušení nevlastní zkušenosti.

Předsudky přetrvávají, dokud přetrvávají společenské normy, nebo jakýkoliv jiný systém.

Popíši vám, co se mi stalo teď o víkendu. Krásný příklad toho, jak funguje společnost mužů dohromady s ženami, a jak jsem opět byla svědkem toho, jak se lidé chovají podle toho, co mají zažité a automaticky převzaté.

A teď už ten můj příběh 🙂

Vzala jsem si konečně víkend volno. Do Londýna za námi přijel přítelův kamarád s přítelkyní, plus ještě dva páry. Ani já, ani přítel jsme ostatní neznali, pouze kamaráda a přítelkyni. Takže nás bylo celkem 8.

pizap.com14325763438091

První večer jsme se seznámili se zbývajícími. Dva kluci, dvě holky. První věc, které jsem si všimla, byla, že holky automaticky více tíhnou k mužskému pohlaví. Takže přítel byl středem pozornosti, jak u žen, tak u mužů. Tohle je opravdu zažité, že ženy mají potřebu se zalíbit ve společnosti mužům dříve než ženám, až zapomínají, že přehlíží ostatní ženy.

Muži drží většinou pospolu a baví se mezi sebou, ale většina žen se přiklání k mužské společnosti. Je to následkem ženské konkurence, nízkým sebevědomím u žen, a také tím, že ženy nejsou sami sebou. Srovnávají se s ostatními, bojí se, že nejsou dost dobré a cítí u druhých žen konkurenci. Proto tíhnou více k mužské společnosti a ženy přehlíží.

Další den, jsme šli na procházku do města, spojenou s večeří. Když jsme vycházeli z metra, vedla jsem celou skupinku, směrovali jsme k Londýnskému oku a oni pochopitelně neznali cestu. Když jsme cestou zastavovali pro jídlo nebo pohledy, holky opět chodily za přítelem, aby jim šel koupit buď jídlo, nebo pohled, protože neuměly anglicky.

A další všimnutí, že chodily zase za ním, i když já umím také anglicky. To stejné bylo, i když kdokoliv chtěl vyfotit, přítel má telefon a je po ruce. Já telefon s foťákem nejspíš nemám.:-)

Nakonec jsme zastavili v Čínské čtvrti na jídlo, kde jsme si všichni sedli ke kulatému stolu, s otočným kulatým talířem, kam se servírovalo jídlo. Objednali jsme si celou kachnu, pro 8 lidí dohromady. Holky nachystaly jídlo sobě a i svým mužům. Jídlo se muselo balit do speciálních placiček, takže se o své muže musely řádně postarat.

Za to muži ani nečekali než se ženy obslouží jako první, měli jsme společný kulatý stůl.

Začali jsme vést debaty, kde jsme byli, co jsme viděli a potom k tomu, že přítel byl perfektní průvodce. Začali mu děkovat za prohlídku města. Dokonce ho označili za velitele dne. A k tomu dodali, že včera byl velitel dne jeden z ostatních mužů. Takže další muž. To jsem se musela už zasmát a úplně se mi vybavilo vše, co se událo a začala jsem si všechny momenty z toho dne spojovat dohromady.

Z toho všeho mně vyplynulo:

Proč máme my ženy, ale i muži zažité, že je ve skupině dominantní muž? A pak se ve společnosti k tomu takto nevědomky stavíme??  V této skupině bylo úplně cítit, jak se ženy snaží zalíbit mužům, jak se bojí přilnout k jiné ženě, nejspíš z potlačené konkurence mezi nimi, a jakou důležitost přikládají muži.

Tím ani neví, jak sami sobě škodí.

Muži jsou bráni jako autorita, vůdci, velitelé, silní ve společnosti, prezidenti jsou muži, muži ve vysokých pracovních pozicích atd. snad s jedinou výjimkou a to Marie Terezie, jedinou ženou u nás v čele státu.

Kde se v minulosti vzal tento předsudek společnosti, že muž má ve společnosti důležitější postavení než žena? Je to bohužel v nás stále zakořeněné. Zajímavé na tom je, že předsudky o mocenském postavení mužů přetrvávají, ale gentlemanství se téměř vytratilo.

Jak tomu bylo v dobách minulých, a kde se vlastně tento předsudek vzal:

Bouguereau_venus_detailŽena neměla vždy takové postavení, jak je tomu v dnešní době. Velmi dlouhou dobu byla žena podřízena svému muži a neměla téměř žádná práva, ale jen povinnosti a její schopnosti byly velmi podceňovány. V římském právu žena, ve vlastním smyslu neexistovala, měla stejné postavení jako otrok. Neměla ani osobní jméno, pouze jméno svého otce. Otec měl právo rozhodnout o tom, zda ponechá dceři život. Teprve se šířením evangelia bylo přiznáno právo na život ženám stejně jako mužům.

Již ve 4. století před Kristem Aristoteles tvrdil, že žena je podřízena muži a on má nad ní převahu, jelikož ženská schopnost myšlení je slabá. Cicero byl zase toho názoru, že vzhledem ke slabosti intelektu musí být ženy v opatrovnictví muže.

Albert Veliký a Tomáš Akvinský svými argumenty přispěli k definitivnímu zhoršení už tak nezměnitelně špatného postavení středověkých žen. Jejich všestranné pojetí člověka je v obecné rovině soustředěno výlučně na muže, přičemž ženy jsou brány pouze v kontextu rodiny.

Ovšem tito svatí a nejen oni většinou čerpali z Bible, kde hlavní příčinou těchto teorií a výroků, byl prvotní hřích Evy. Následně ji a také všechny ženy odsoudili za tento prvotní hřích tím, že jim budou vládnout muži.

Sigmund_Freud_LIFEUrčitě k tomu přispěli i takoví velikáni jako Sigmund Freud a jeho teorie. Z jeho teorie identifikace probíhající ve falickém stádiu,(představuje zhruba 4 rok dítěte) je evidentní antifeminismus, protože muži jsou popisováni jako nadřazené pohlaví. Ženy jsou ve srovnání s muži vyobrazovány spíše negativně.

To, že je podle Freuda žena podřízena muži, svědčila i další jeho myšlenka, že dospělá ženská sexualita je pouze vaginální, tedy pasivní. Freud považoval ženy za pasivní, kterým bylo předurčeno, aby byly oplodněny mužem. Muž je proto ženě nadřazen, na aktivní ženu je nahlíženo jako na slabou a psychicky nedospělou.

Další jeho teorií bylo sociální učení, dívky se snaží napodobovat otce, ale u chlapců neplatí, že se snaží napodobit matku. Zřejmě z mocenské převahy v rodině, která je přirozeně přisuzována otcům jako vůdcům.

Ještě, že nežiji v této době. 😀

Pokud budeme předsudky v sobě stále mít a přiživovat je, zopakujeme tak akorát chyby našich předků. Pokud budeme stejně zaostalí a primitivní jako byli naši předkové, nikdy se jako společnost ani jako svět neposuneme vpřed.

Věřím, že to nikdo z nás nechce.:-)

Albert Einstein řekl: „Je to ale smutná epocha, když je snazší rozbít atom, než zničit předsudek.“ Od jeho časů uplynulo mnoho let, ale toto tvrzení zůstává pravdou a ne jen pouhým předsudkem.

Růžena Nekudová

Na základě svého příběhu, kdy skončila nespravedlivě ve vězení a padla na úplné dno, inspiruje lidi, jak zvládat těžké životní zkoušky, jak se z nejčernější temnoty dostat až na výslunní. Provází je zázračnou hladinou alfa neboli stavem uvolnění, směřuje je k jádru jejich trápení a následně k pozitivní změně. Je velká propagátorka meditací, které také vytváří, protože jí doslova zachránily život.

Růžena je autorkou knihy Vězení jako dar a převratné metody Zrcadlo času, které pomáhá plnit své sny již tisícům lidí.

Více o Růženě najdete ZDE
Komentáře