Mudr. Jarmila Klímová

Poslední knihu Jarmily 

Proč a jak psychosomatika funguje si můžete například

objednat zde >>>

Ukázky z knihy Proč ajak psychosomatika funguje:


Nějaké podněty a otázky?