Odpusť sám sobě a ostatním, pomocí techniky Emmeta Foxe

Odpuštěním sám sobě a druhým začíná nový život.

Emmet Fox byl duchovní vůdce nového myšlení. Fox se stal velmi populární, když hovořil s velkým církevním publikem během období depresí, kde v roce 1938 poskytoval své služby až pro 5 500 lidí v New York Hippodrome a následně v Carnegie Hall. Byl vysvěcen v divizi Božské vědy Nové myšlenky.

Odpuštění není úplně jednoduchá věc. Zvlášť, když chováme k lidem zášť, že nám něco udělali a cítíme křivdu. Jsme v pozici, že my máme pravdu a ten druhý by měl………. doplň si svoje. Takto v nás panuje stálá nenávist, i když si navenek říkáme, však já už to neřeším, je to za mnou. Ve skutečnosti to v nás stále dřímá a hnije a nemůžeme se pohnout z místa.

Každý, kdo se zabývá osobnostním rozvojem ovšem ví, že odpuštění sám sobě nebo ostatním nás uvolňuje od minulosti. Přináší nám úlevu a naše duše se osvobodí a my můžeme jít dál

Když jsme nějak zaseknutí v životě, obvykle to znamená, že je potřeba někde odpustit. Pokud ale neodpustíme z vlastního přesvědčení a svobodně, znamená to, že se držíme stále v minulosti.

Může to být lítost, smutek, zranění, strach nebo vina, hněv, nelibost a někdy i touha po pomstě. Každý z těchto stavů pochází z prostoru neodpustitelnosti, ze stavu nechci nechat jít minulost (jen si to namlouváme) a odmítnutí pustit se do tohoto procesu.

Odpusť sám sobě a ostatním pomocí techniky Emmeta Foxe

Láska je vždy odpovědí na cokoliv. Cesta k lásce je odpuštění. Odpuštění rozpouští odpor. Existuje několik způsobů a jeden vám ukážu. pro mě osobně nejúčinnější. Je to právě technika Emmeta Foxe.

Cvičení: Rozptýlení odporu.

Existuje staré cvičení Emmeta Foxe pro rozpuštění nespokojenosti a odporu, které vždy funguje téměř na každého. Doporučuje se, abyste seděli tiše, zavřeli oči a nechali svou mysl a tělo odpočinout. Pak si představte, že sedíte v temném divadle a před vámi je malé jeviště. Na tomto jevišti si představte osobu, ke které máte největší odpor. Může to být někdo z minulosti nebo současnosti, žijící nebo mrtvý. Vidíte tuto osobu jasně, představte si dobré věci, které se této osobě dějí – věci, které by byly pro ni smysluplné. Upřímně to té osobě přejte. Uvidíte ji/ ho s úsměvem a šťastnou.

Držte tuto představu několik minut a poté ji nechte zmizet. Když tato osoba opouští pódium, postavte se tam vy. Podívejte se na dobré věci, které se vám dějí. Vidíte, jak jste úsměvaví a šťastní. Uvědomte si, že hojnost Vesmíru je k dispozici všem, a že i vám je přáno i dáno.

Výše uvedené cvičení rozpouští temné stíny vaší nelibosti, nespokojenosti, nechuti, kterou si většina z nás nese. Pro některé to bude velmi obtížné. Pokaždé, když si budete vizualizovat, můžete si představit jinou osobu. Udělejte to jednou za měsíc a zjistíte, jak se vám uleví a jak moc z vás spadne tíha a břemeno.

Cvičení: Pomsta

Ti na duchovní cestě vědí a znají, co dokáže odpuštění a jaký má dopad a význam. Pro některé z nás je tento krok zcela nutný, než dokážeme zcela odpustit. Někdy se malé dítě v nás musí pomstít, než bude moci odpustit. Proto je toto cvičení velmi užitečné.

Zavřete si oči, sedněte si tiše a klidně. Zamyslete se nad lidmi, kterým je pro vás nejtěžší odpouštět. Co byste jim opravdu chtěli udělat? Co potřebují, abyste jim odpustili? Představte si, že se to děje nyní. Představte si podrobnosti a detaily. Jak dlouho chcete, aby trpěli nebo byli trestáni?

Když se cítíte úplně, zapomeňte na čas a nechte je jít navždy. Obvykle se v tomto okamžiku cítíte lehčí a je snadnější přemýšlet o následném odpuštění. Není vhodné tohle praktikovat každý den, cítili byste se velmi vyčerpaně. Nejlépe to celé udělat jednou, vše naráz, a může to být pro vás takové zavírací závěrečné cvičení vedoucí k uvolnění a svobodě.

Cvičení: Odpuštění

Teď jste připraveni odpustit. Proveďte toto cvičení s partnerem, s kamarádkou, pokud můžete, nebo to udělejte nahlas, pokud jste sami. Opět si tiše sedněte se zavřenýma očima a řekněte: „Osoba, které potřebuji odpustit, je ___________ a odpouštím ji za ___________.“

Dělejte to znovu a znovu. Budete mít určitě mnoho věcí, za co chcete odpustit sami sobě a jednu nebo dvě věci, za co chcete odpustit druhým. Máte-li partnera, řekněte mu, ať vám řekne: „Děkuji ti, dávám ti nyní svobodu.“ Pokud nemáte, představte si osobu, které odpouštíte, jak vám to říká. Proveďte to nejméně pět nebo deset minut. Najděte všechnu nespravedlnost, ve svém srdci, co si v sobě nesete. Pak je nechte jít.

Když jste se od všeho úplně vyčistili, co nejdříve obraťte svou pozornost na sebe. Řekněte si nahlas: „Odpouštím si za ___________.“ Udělejte to asi dalších pět minut. Jedná se o silné cviky a je dobré je udělat alespoň jednou týdně, abyste se zbavili všech zbývajících odpadů, které si nesete. Některé vzpomínky se dají snadno uvolnit a pustit a některých se musíme zbavit postupně. Následně praktikujte tak dlouho, dokud se jich jednoho dne pustíte úplně a úplně se rozpustí do ztracena.

Růžena Nekudová
Je vášnivá propagátorka meditací, zároveň i Buddhist Meditation Teacher. Svými meditacemi pomáhá lidem dosáhnout jejich vnitřního klidu. Ukazuje jim, že meditace jsou pro všechny bez rozdílu a že pozornost směřovaná sobě dovnitř má velký přesah do vnějšího světa pro zkvalitnění života ve všech oblastech.
Růžena je autorkou knihy Vězení jako dar a převratné metody Zrcadlo času, které pomáhá plnit své sny již tisícům lidí.
Více o Růženě najdete ZDE
Komentáře