Jak začít s meditací

Jak začít s meditací

1. Co je to vlastně meditace?

Meditace je především vyrovnávací technikou. Jde o různé praktiky, které dokážou prohlubovat naše soustředění. Cílem meditace je zklidnění mysli a získání určitého vhledu a to nejen v osobním životě, ale také v náhledu na život jako takový.

2. Proč je meditace tolik důležitá?

Dopad, který meditace může mít na náš život, je hluboký – získání rovnováhy, bdění, celistvosti a uvědomění a konečné naplnění toho, že jste člověk. Kromě těchto výhod se projevuje také ve snížení stresu má mnoho duševních, emočních ale i fyzických přínosů.

3. Meditace snižuje stres?

Ano, ale je to jen jedna z mnoha výhod, kterou nám pravidelná meditace přináší. Stres hodnotu našeho žití přímo snižuje, chceme-li žít klidně, musíme se ho zbavit. Meditace jsou k jeho odstranění velmi účinným nástrojem.  Pravidelnou meditací dochází k samo-uzdravování těla. Problémy, které nás dříve vyváděly z míry, se nám najednou zdají tak nicotné, že najednou nerozumíme tomu, jak nás to či ono mohlo dříve takto vyvést z rovnováhy. Časem zjistíme, že slovo“problém“ už v našem slovníku vlastně ani není.

4. Kolik času potřebuji k jedné meditaci?

Obecně platí, že tak dlouho, jak vám to vyhovuje. Jestliže máte na meditaci 15 minut, využijte je. Pokud můžete meditovat hodinu, udělejte to.

Pro začátečníky může být hodina ale příliš. Zpočátku tedy doporučuji meditovat 10 až 30 minut denně. Je důležité věnovat pozornost sama sobě a svým zkušenostem, jen tak poznáte jaký čas je pro vás nejlepší.

5. Jak často mám meditovat?

Měli byste si najít čas každý den. Meditovat denně. Pokud cítíte potřebu meditovat ještě častěji, udělejte to. Jestliže budete meditovat často, vaše meditace se stane přirozenější a příjemnější.

Je lepší meditovat každý den 15 minut, než jednou týdně hodinu. V meditacích nejde o rychlý pokrok, ale o stabilní posun vpřed. Tento posun vás dovede k udržení rovnováhy a celkové bdělosti.

6. Za jak dlouho pocítím pozitivní účinky meditování?

Některé výhody ucítíte téměř okamžitě – například snížení stresu, kterého si všimnete už tím, že zavřete oči a zaměříte se na sebe. Jestliže zařadíte meditaci pravidelně do svého každodenního života, zaznamenáte klidnější a pozitivnější vnímání každého každodenního zážitku. S pravidelnou meditací se vaše štěstí a radost ze života stane přirozenou součástí všeho života.

7. Mohou meditovat děti?

Meditace je opravdu vhodná pro všechny. Pro děti je pak vhodná pro podporu normálního vývoje mozku. Nové výzkumy ukazují, že meditace posiluje schopnost vybavování a zapamatování. Menší roztěkanost mozku meditujících jim dává prostor k integraci nových informací.

8. V jaké pozici je nejlepší meditovat?

Pro dosažení nejlepších výsledků doporučuji, abyste seděli rovně a bez opěradla. Můžete sedět klidně na židli nebo na polštáři na zemi v lotosovém sedu. Pro lidi s dlouhýma nohama nebo starší osoby a některé další lidi  může být taková pozice obtížná. Vyžaduje totiž, aby byly nohy ohnuté v kolenou a překřížené, pravá noha vpředu, levá noha chodidlem nahoru na pravém stehně, pravá noha chodidlem nahoru na levém stehně. Ne každý může sedět v lotosovém sedu a ne každému je tato pozice příjemná. Jde hlavně o to, aby vám pozice byla pohodlná.

9. Mohu při meditaci ležet?

Pro začátečníky nedoporučuji ležet, nejlepší je meditovat bez podpěry zad, jak uvádím výše. Při meditaci v leže se zpočátku může stát, že snadno usnete. Proto je lepší meditovat v sedě. Cílem meditace je právě zůstat bdící, abyste si meditaci co nejvíce užili.

10. Co je absorpce?

Zkušenost nepřítomnosti během meditace se nazývá absorpce. Úroveň vědomí, určuje typ absorpce, kterou prožíváte.

Meditace by měla být jako sůl, jež se rozpouští zcela přirozeně ve vodě.  Pro sůl je jednoduché rozpustit se ve vodě a pro vodu ji absorbovat. Každý určitě zažil meditativní stav, kdy se mysl zcela uklidní a přestane myslet na něco a prostě si užívá – např. pozorování západu slunce.

11. Mohu meditovat po jídle?

Nejlepší je meditovat s prázdným žaludkem. Pokud meditujete po jídle, vaše tělo tráví a může dojít k usnutí. Jestliže nemáte čas jindy, než po jídle, meditujte ve vzpřímené poloze, abyste kultivovali bdělost.

12. Je lepší meditovat sám nebo pod vedením učitele?

Dle mého názoru je určitě lepší meditovat pod vedením učitele, tedy řízenou meditací.

Existuje celá řada důvodů proč tomu tak je:

  • pomáhá porozumět vašim zkušenostem
  • pomáhá vám vidět to, kde jste a kam jdete
  • směruje vás správně
  • podporuje vás

13. Pomáhají afirmace nebo mantry?

Afirmace a mantry jsou techniky rovnováhy, jsou nástrojem na posílení. Základním předpokladem je vybírat životně prospěšné výroky a opakovat je. Sama afirmace ani mantra nestačí, je zapotřebí cítit zkušenost daného tvrzení, které si říkáte. Proto je zapotřebí potvrzovat lásku a vděčnost a své pocity zapojovat současně. To vytvoří rovnováhu, která je nezbytná pro celistvé rozšíření podvědomí.

14. Co je to Kundalini energie?

Jedná se o evoluční životní sílu ve vás. V některých kulturách se označuje jako primární energie nebo Qi. Jde o starodávný koncept odvozený z hinduistických textů a starých jógových rukopisů.  Překládá se jako spirálová síla, a proto jejím symbolem je had svinutý kolem páteře. Kundalini se často zobrazuje pomocí dvou hadů propletených kolem sebe, kteří se kroutí směrem nahoru – po páteři, což představuje probuzení a rovnováhu každé čakry.

Pro většinu lidí zůstává většinou spící, ale v určitém bodě života se může probudit. Může být probuzená dechem, jógou nebo prostřednictvím podvědomí.

 

 

 

15. Co jsou čakry?

Čakry jsou dle hinduismu a dalších s hinduismem spřízněných myšlenkových proudů, energetická centra v těle popisovaná jako vír nebo kruh. Slouží jako složité převodníky prány v lidském těle.  Jakmile jsou všechny čakry otevřené a aktivované, setkáte se s celistvostí a naplněním plně integrované bytosti.

16. Existují nějaké zkratky v meditaci?

Meditativní proces je progresivní cestou k celistvosti a naplnění. Nic se nestane přes noc.  Možnou zkratkou v meditačním postupu jsou určitě řízené meditace. Které vás lépe navedou.

17. Moje mysl přemýšlí, když se snažím meditovat.

Na myšlení není nic špatného. Meditace je vlastně bdění, být v přítomnosti, být svědkem toho, co se děje, ať už jde o cokoli. Mysl nikdy nezmizí, mysl bude s vámi vždy. Nicméně pomocí praxe zvýšíte dominanci vědomí a středu vaší bytosti. Pro zklidnění mysli můžete použít dechu,afirmací i manter, časem se potřeba těchto technik zmenšuje. Ale neočekávejte, že se mysl úplně ztiší a zůstane klidná. To je mýtus.

 

Růžena Nekudová
Je vášnivá propagátorka meditací, zároveň i Buddhist Meditation Teacher. Svými meditacemi pomáhá lidem dosáhnout jejich vnitřního klidu. Ukazuje jim, že meditace jsou pro všechny bez rozdílu a že pozornost směřovaná sobě dovnitř má velký přesah do vnějšího světa pro zkvalitnění života ve všech oblastech.
Růžena je autorkou knihy Vězení jako dar a převratné metody Zrcadlo času, které pomáhá plnit své sny již tisícům lidí.
Více o Růženě najdete ZDE
Komentáře