Efektivní využití vizualizace k dosažení našich snů

Vizualizační techniky používají úspěšní lidé k dosahování požadovaných výsledků již dlouhou dobu.

Lidé, kteří dosahují svých cílů, snů a mají požadované výsledky vypadají, jako kdyby měli nějaké super schopnosti, které jim pomáhají vytvářet sny o životě splněním jednoho cíle nebo úkolu, a přitom je to často vizualizační praxe, současně s velkým soustředěním a naprostou důvěrou.

Ve skutečnosti všichni máme tuto obrovskou sílu, když ji umíme praktikovat efektivně. Praktikují ji světoznámí sportovci, velmi bohatí lidé a umělci ji používají ve všech směrech.

Tato mocná síla se nazývá VIZUALIZACE.

Vizualizace je proces tvoření obrazů, je to vlastně představivost v naší mysli. Všechno, co je vytvořené tady na Zemi, je nejprve vytvořeno v našem duchu.

Můžete si představit například krásný dům se zahradou, který byste chtěli vlastnit. Ve své mysli jej můžete vidět se všemi detaily. Někdo umí lépe věci popsat slovy, někdo vidí jen stěžejní věci bez detailů někdo naopak vidí všechny detaily, zvuky, dokonce i vůně. Ve skutečnosti to není až tak důležité. Nic není dobře nebo špatně, důležítá je praxe a víra.

Nejúčinější prováděná vizualizace je spjatá s intenzivními představami, s prožitky a pocity, u kterých cítíte pozitivní vibrace. Výzkum ukázal, že obrazy nebo scény, které jsou doprovázeny intenzivními emocemi, zůstanou v naší paměti navždy. Čím více prožijete ve vizualizaci vášně, vzrušení, radosti a energie, tím silnější budou výsledky.

Pokud s vizualizací teprve začínáte, zkuste si na začátek představit nějaké pro vás známé věci, například plnou ledničku dobrého jídla. Moje první vizualizace byla, když jsem si představovala, jak mám v centru Brna vždy místo na parkování. Ze začátku mně to moc nešlo, protože se mi do hlavy vkrádali myšlenky, stejně to nefunguje, místo tam nikdy není, objíždím centrum více než deset minut než zaparkuji atd.. Ale nevzdala jsem to a nakonec se mi začalo dařit a místo vždy našla během krátké doby. Pak můj mozek automaticky přehodnotil tyto myšlenky z: místo tam není – na: místo vždy najdu.

Denní praxí a vytrvalostí vizualizovat si své sny a cíle můžete velmi urychlit jejich dosažení.

Používáním vizualizace docílíte těchto pěti velmi důležitých věcí.

1.) Aktivuje vaše kreativní podvědomí, které začne vytvářet kreativní nápady pro dosažení vašeho cíle.

2.) Naprogramuje váš mozek tak, aby lépe vnímal a rozpoznal zdroje, které budete potřebovat k dosažení vašich snů.

3.) Aktivuje zákon přitažlivosti, čímž do svého života přitáhne lidi, zdroje a okolnosti, které budete potřebovat k dosažení vašich cílů.

4.) Vytváří a buduje vaši vnitřní motivaci k tomu, abyste podnikli potřebná opatření k dosažení vašich snů.

5.) Váš mozek si bude pamatovat nová pozitivní přesvědčení a bude generovat pozitivní myšlenky, které se zhmotní v realitě prostřednictvím toho, co chcete.

Navíc je vizualizace velmi jednoduchá a zvládne ji opravdu každý.

Sedněte si pohodlně, zavřete si oči a představte si – co nejdokonaleji – jak vypadá váš sen, když už je splněný. Představte si, že jste uvnitř sebe sama a díváte se na své ideální ztvárnění vašeho snu.

Vizualizujte technikou mentální zkoušky.

Sportovci nazývají tento vizualizační proces „duševní zkouškou“ ​​a používají ji již od 60. let 20. století, kdy jsme se o tom dozvěděli od Rusů.

Studie provedená Dr. Biasiottem na univerzitě v Chicagu byla provedena tak, že rozdělil lidi do tří skupin a testovali každou skupinu, kolik volných hodů na koš by mohli udělat.

Každá skupina trénovala jiným způsobem. První trénovali fyzicky, každý den dvacet minut a házeli opravdu na koš. Druhá skupina si denně dvacet minut představovala, že hází na koš. Třetí netrénovali vůbec.

Po 30 dnech je znovu testoval. První skupina se zlepšila o 24%. Druhá skupina se zlepšila o 23%, aniž by se dotkla basketbalu !!!! Třetí skupina se nezlepšila, což se očekávalo.

Na tomto příkladu testování z praxe je krásně vidět vyzkoušený a ověřený účinek vizualizace.

Zkuste sami…

Vše, co je třeba udělat, je najít si pár minut denně. Nejlépe v době, když se probudíte nebo těsně před tím, než půjdete spát. Toto jsou časy, kdy jste nejvíce uvolnění.

KROK 1. Představte si, že sedíte v kině, světla ztmavnou a začne film. Je to film o vás, kde dokážete perfektně dělat cokoliv, co chcete udělat lépe. Například chcete se naučit lépe angličtinu a ve filmu vidíte, jak plynule mluvíte s cizinci bez zadrhnutí. Všimněte si všech detailů, jak to jen půjde, včetně vašeho oblečení, výrazu na tváři, malých pohybů těla, životního prostředí a dalších lidí, kteří by mohli být kolem. Přidejte zvuky, které chcete slyšet- dopravní zvuky, hudba, ostatní lidé, kteří mluví atd. A na konec vytvořte ve svém těle jakékoliv pocity, které si myslíte, že byste s touto situací zažívali, když vidíte vaši ideální situaci, zlepšení.

KROK 2. Stoupněte z křesla, jděte k obrazovce, otevřete dveře v obrazovce a vstupte do filmu. Nyní prožijte celou věc znovu zevnitř sebe a dívejte se jakoby přes vaše oči. Toto se nazývá ztělesněný obraz a je účinější než vzdálený obraz. Prohloubí dopad tohoto zážitku, vaší vizualizace. Opět vidíte všechno v živých detailech, slyšíte zvuky, které byste slyšeli a cítite pocity, které byste cítili.

KROK 3. Vydejte se ven z obrazovky, která stále zobrazuje dokonalý výkon vašeho snímku – váš film. Vraťte se k místu v kině, nátáhněte ruku k obrazovce, chyťte ji dolů a najednou se změní do velikosti popcornu. Pak přiložte tuto miniaturní obrazovku k vašim ústům, požvýkejte ji a spolkněte ji. Představte si, že každý malý kousek obsahuje úplný obraz o tom, jak dobře se vám vede. Představte si, že všechny tyto malé obrazovky cestují dolů do vašeho žaludku a vstupují přes krev do každé buňky vašeho těla. Pak si představte, že každá buňka vašeho těla je osvětlená filmem, kde dokážete dokonale dělat cokoliv.

Po dokončení tohoto procesu, který může trvat klidně i méně než pět minut – můžete otevřít oči a jít si po svém. Pokud provedete tuto vzualizaci každý den, budete ohromeni, kolik zlepšení se promítne ve vašem životě.

Nenásilně očekávejte a věřte ve výsledky.

Díky využití síly vizualizace můžete dosáhnout úžasných výsledků.

Vizualizace a pozitivní tvrzení v naší mysli vám umožňuje změnit vaše přesvědčení, předpoklady a názory na nejdůležitější osobu ve vašem životě – a tou jste VY! Umožní vám využít 18 miliard mozkových buněk v mozku a nechá je všechny pracovat v jedinečném a účelném směru.

Vaše podvědomí se zapojí do procesu, který vás navždy transformuje. Proces je neviditelný a netrvá dlouho. Stává se to v průběhu času, pokud si uděláte sami čas na představování vašich snů a cílů a budete je procvičovat nejlépe denně. Také čas na to, obklopit se pozitivními lidmi, na čtení povznášejících a motivačních knih, poslouchání hudby či meditace, které zaplavují vaši mysl pozitivními a uklidňujícími zprávami.

Takže jak strávíte vašich nejdůležitějších deset minut v životě?

Zaplňte vaši mysl vizualizačními technikami. Vizualizace je účinná, protože využívá sílu našeho podvědomí.

Hlavní vizualizace je představit si v mysli náš cíl a vidět jej jako již uskutečněný. Toto je základní technika, kterou používají nejúspěšnější lidé na celém světě.

Když si představíme náš cíl jako úplný a dokončený, vytváříme konflikt v naší podvědomé mysli mezi tím, co vidíme a co máme v současné době. Naše mysl je tak pevná, aby tyto konflikty vyřešila tím, že pracuje na vytvoření současné reality, která se shoduje s tou, kterou jsme si představovali.

Vizualizace aktivuje kreativní sílu podvědomí a motivuje jej, aby při vytváření řešení pracovalo lépe. Také si všimnete nové úrovně motivace a zjistíte, že děláte věci, kterým byste se normálně vyhnuli a které vás přiblíží k úspěchu.

Mozek se takto přeprogramovává do pozitivního myšlení a vytváří takové myšlenky, které korespondují s vaší vysněnou realitou.

Žijte teď, v přítomném okamžiku.

I když je každodenní praxe vizualizace životně důležitá, nemusíme celý den přemýšlet o našich cílech, aby tato technika fungovala. Když trávíme příliš mnoho času ve vizualizaci, dokáže nás zbavit něčeho nezbytného – žití v přítomném okamžiku.

Denní pravidelné rituály pomáhají nastolit správnou rovnováhu mezi myšlením o budoucnosti a životem v daném okamžiku. Začněte tím, že si určíte čas, kdy se budete denně vizualizaci věnovat. V ideálním případě to dělejte dvakrát denně – jako první věc ráno anebo těsně před spaním. Proces obvykle trvá 10 minut nebo méně. Já si vizualizuji pouze jednou denně a to před spaním, i přesto je to účinné a efektivní.

Pokud meditujete je dobré provádět vizualizace okamžitě po meditaci. Prohloubený stav dosažený během meditace zvyšuje vliv vizualizace.

Mimo tento vizualizační čas své sny a cíle opusťte a klidně můžete strávit zbytek dne v přítomném okamžiku. Jak se říká: Dnešek je dar. Využijte vizualizační techniky k dosažení vašich cílů, ale investujte většinu svého času prožíváním dnešního daru.

Vše, co si vaše mysl dokáže představit a uvěřit tomu, to dokážete zrealizovat ve vašem životě. Náš život je odrazem našich myšlenek.

Jak chcete, aby vypadal váš život? Představte si jej……

Růžena Nekudová
Je vášnivá propagátorka meditací, zároveň i Buddhist Meditation Teacher. Svými meditacemi pomáhá lidem dosáhnout jejich vnitřního klidu. Ukazuje jim, že meditace jsou pro všechny bez rozdílu a že pozornost směřovaná sobě dovnitř má velký přesah do vnějšího světa pro zkvalitnění života ve všech oblastech.
Růžena je autorkou knihy Vězení jako dar a převratné metody Zrcadlo času, které pomáhá plnit své sny již tisícům lidí.
Více o Růženě najdete ZDE
Komentáře