Bruce Lipton o Koronaviru + motlitba společného záměru

Není smyslem stát se nebojácným a nemít žádný strach. To ani není možné. Smyslem je naučit se svůj strach ovládat a osvobodit se od něj. Co nám vzkazuje Bruce Lipton o Koronaviru…?

Všichni víme, že jsme opakovaně pronásledováni stejným problémem – Koronavirem, bez ohledu na to, jak se ho snažíme ignorovat, vyhnout se mu nebo utéct.

Někdy se zdá, že se můžeme zbavit něčeho, co nechceme pouhým vytlačením z mysli.

Čím více ale tlačíme naše myšlenky pryč na daný problém, tím více se vracejí.

Existují zákony fyziky a metafyziky, které vysvětlují tento jev, který je často shrnut v této frázi: To, čemu odporujeme, přetrvává.

Odpor má tendenci posilovat energii, proti které bojujeme, dává ji sílu a moc a ta pracuje proti nám. Kromě toho nám odpor brání dozvědět se více o tom, čemu se bráníme. Abychom něčemu úplně porozuměli, musíme se tomu dostatečně otevřít, abychom načerpali danou energii, jinak ignorujeme, co nám to může sdělovat.

Tibetský příběh vypráví o mnichovi, který podstoupil dobrovolnou lekci, aby se stal brzy mistrem. Šel meditovat do jeskyně, kde bude trápen démony. Snaží se o všechno – honit je, bojovat s nimi, skrývat se, dostat démony ze své jeskyně, ale to, co nakonec funguje, je odevzdání se a přijetí. Prostě jim dovolí být s ním a teprve potom zmizí.

Co to pro nás znamená v praxi? Nechceme se mentálně nebo fyzicky zraňovat. Místo toho tento příběh hovoří o tom, že sami máme uvnitř své démony. To, co nás na vnitřní úrovni trápí a pronásleduje, se nějakým způsobem objeví v našem prostředí v podobě lidí, událostí a problémů, které se zdají být někdy mimo naši kontrolu. Ale všechny tyto vnější projevy jsou odrazem našeho vnitřního vnímání a nastavení.

Je to naše nitro, vědomí, se kterým můžeme experimentovat a odevzdat se tomu čeho se bojíme a co se nám nelíbí.  Když začneme s procesem odevzdání se a přijetí toho, čeho se bojíme, tak to může být těžké, „strašidelné“ a my se můžeme potkat s velkým odporem. Čím více se ale však ponoříme do procesu a odevzdáme se, tím více a rychleji zmizí vnitřní démoni, kteří nás trápí a my se staneme odvážnějšími.

Vím, že to není lehké,

sama jsem byla ve 14 denní karanténě, když jsem přiletěla z Londýna, den před tím, než se zavřeli všechny lety.

bruce lipton o koronaviru

Mám už dost všech omezení a také příspěvků, jak máme zpomalit a že se to děje skrze nějaké uvědomění atd.. Na jednu stranu určitě ano, protože mi to něčím připomíná dobu vězení, v odlehčené formě, kdy jsem prošla transformací a uvědomila si úplně jiné životní hodnoty, priority.

Ale na druhou stranu nejsem zastáncem omezení lidské svobody, prostě všeho s mírou. Spíš mě zajímá otázka, co za tím je, proč takto celý svět reaguje, když na jiné nemoci se umírá každý den daleko více. Proč nás neustále negativně masírují a vyvolávají v lidech strach?

Vím, že to není tak strašné, jak se to zdá. Natočila jsem i rozhovor s kamarádem z Itálie, který prodělala Koronavirus.

Takže neříkám potlačovat to, že tady nic není, ale odevzdat se tomu a přijímat to, ale nedělat z toho paniku, zveličovat to. Protože strach, panika je kolikrát pro nás a naše tělo horší než samotný virus.

Tajemství změny je soustředit všechnu naši energii ne na boj se starým, ale na tvorbu nového.

Chtěla jsem se ještě podělit a posdílet pro mě důležité informace z nového, co nám vzkazuje  Dr. Bruce Lipton o Koronaviru, expert na biologii a genetiku.

Zde jsem shrnula důležité body, o kterých mluvil:

Samotný virus není živá věc, jsou to informace. Virus funguje jako paměťová karta počítače s informacemi uloženými na těle, funguje stejně jako počítač. Jakmile je paměťová karta připojena k počítači; tak může přenášet informace a infikovat počítač.

Korona je jako běžný chřipkový virus, který se objevuje každou zimu. K tomu, aby existoval, potřebuje nižší teplotu, než je tělesná teplota. Proto se chřipka šíří v zimě. Rozdíl mezi chřipkou a koronou je v tom, že koronový virus je mutovaný virus chřipky.

Imunitní systémy většiny lidí mají vzpomínky (data), jak se vypořádat s běžným chřipkovým virem. Protože korona
je mutovaný virus chřipky, tak je pro lidské tělo neznámé. Proto náš imunitní systém se s ním musí napřed seznámit, aby mohl získat a mít informace o tom, jak se s ním vypořádat.

Lidé s normálním imunitním systémem nebudou mít téměř žádné příznaky. Lidé s imunitním systémem, který není v optimálním stavu jsou ve větším riziku.
Virus korona lze léčit jako jakýkoli jiný respirační virus. Důvod pro sociální izolaci a karantény doma jsou způsobené světovou zdravotní organizací (WHO), protože systémy nejsou schopny vypořádat se s velkým počtem lidí, kteří to potřebují, zejména respirační léčbu najednou, proto omezený pohyb, izolace, karanténa jsou nezbytným postupem v závislosti na situaci.

Co by nás mělo na koronaviru nejvíce vyděsit, je samotný strach.

bruce lipton o koronaviru

Média rozptylují strach a paniku s hlavními titulky, které způsobují, že lidé jsou ve stavu neustálého strachu po celý den, který aktivuje jejich boj a útěk. To vše uvolňuje stresové hormony do jejich krevního oběhu.
Jsme stále ve stavu strachu nebo úzkosti, naše tělo to vnímá stejně, jako bysme prchali před tygrem.
Když tělo takto reaguje, upřednostňujeme vlastní systém, zaměřuje se na to, abysme utekli před tygrem, zatímco se nestará o nic jiného.

Když je systém těla Boj a Útěk (Fight and Flight) v akci (když jsme ve stresu) je náš imunitní systém výrazně menší.

Logika našeho těla spočívá v tom, že nejprve musí být v bezpečí, utéct před tygrem a teprve potom bude mít čas se vypořádat s virem, který je méně naléhavý.
Protože lidé jsou ve stavu strachu a média navádí k davové panice, imunitní systém zdravých lidí, kteří by se normálně dobře vyrovnali s koronou v klidovém stavu, nefunguje optimálně.

Takže místo přirozeného vývoje symptomů nebo snadného uzdravení doma, je třeba lékařské ošetření od velmi vytížených doktorů a nemocnic. Zatímco systém zpracovává desítky tisíc pacientů.

Co je nejlepší dělat proti Koroně?

Udržujte zdravý a silný imunitní systém. Nejprve se uvolněte a nebojte se. Vyvarujte se kontaktu s médii nebo
dalšími národy, kteří panikaří. Musíme zůstat co nejklidnější a optimističtější, a tohle vysílat do prostředí, abychom mohli podporovat i ostatní.

Kromě toho doporučuji  dbát na dobrou a zdravou stravu, jíst čerstvé ovoce a zeleninu. Vitamíny (zejména Vitamin C), cvičení, úsměv.
Když nejsme ve stresu, strachu, úzkosti, tak naše imunita a vnitřní systém budou fungovat správně optimálně.
Jedna z nejdůležitějších věcí, které pomáhají, kromě dodržování hygieny, je poctivá relaxace.

– konec sdělení dr. Bruce Lipton o Koronaviru.

Co můžeme ještě dělat, abychom posílili naši imunitu:

Když se cítíme úzkostní nebo plní strachu můžeme zkusit, zpívat, tančit, křičet, skandovat, skákat, dát si studenou sprchu, nebo naopak horkou slanou koupel. Být hodně na slunci, také pomáhá příroda, dotýkat se jí, tzv. se uzemnit, pocítit hlínu v zemi, písek, trávu anebo se jen tak dívat do ohně.
Můžeme dělat absolutně cokoli, abysme zkrotili a využili sílu našeho limbického systému (emocí) až do úplné absence strachu, nebo alespoň do vycentrovaného KLIDU.

Zaměření našich myšlenek

Naše myšlenky nejsou součástí nebo obsahem jen naší hlavy.

Naše myšlenky vysíláme, náš mozek je něco jako vysílač. To na co myslíme, to vysíláme do našeho prostoru.

A čím více lidí sdílí společnou myšlenku, tím větší síla je dána té dané vibraci.

A síla vibrací určuje nejen náš život, ale i vývoj života na této planetě, je proto důležité sdílet stejnou vibraci záměru a naší víry v lepší život.

Proto v příštích pár dnech, během následujícího měsíce kolem osmé hodiny večer, vysílejme do prostoru myšlenky na zdravý, radostný život v hojnosti pro sebe, pro své blízké, pro ostatní lidi, pro celou planetu.

bruce lipton o koronaviru

Tyto nové myšlenky na zdraví, lásku, harmonii vysílané kolektivně jsou důležité, protože počtem lidí se zesiluje vibrace a usnadňuje to pozitivní změnu v našem problému, či evoluci. Naše myšlení není vedlejší, ba právě naopak, je to hlavní aktivní činitel naší pozitivní změny na této planetě.

Naše myšlenky jsou měřitelné, když je vysíláme do prostoru, je prokázáno prostřednictvím satelitních studií elektromagnetického pole Země, že když jsou lidé kolektivně zapojeni do stejného záměru myšlenkového procesu, že se skutečně mění elektromagnetické pole Země, které formuje fyzickou podobu světa. Je to vědecká realita.

Takže věnujme dvě minuty denně v osm večer společnému zaměření našich myšlenek na zdraví, radost, harmonii, hojnost a lásku, a pomáhejme měnit svět k lepšímu. Budu ráda za sdílení s vaším světem.

Může vám posloužit tato modlitba, kterou si každý večer můžete přečíst nahlas:

Modlím se a žehnám sobě, blízkým, všem lidem v Česku, všem národům, a všemu živému na naší planetě Zemi.
Věřím, že tento čas je také časem vědomého probuzení a uzdravení pro všechny.
Z historie víme, že prožívání potíží, katastrof, náročných časů nás může posílit, sjednotit a také vede ke spolupráci.
Proto věřím, že neštěstí mě vnitřně posiluje a uvědomuji si nejvyšší hodnoty života.

Tento čas mě povzbuzuje k tomu, se o sebe opravdu starat. Vnímám naši společnou sílu pracující společně jako jedna sjednocená lidská rodina. Můžeme růst v jednotě, lásce a porozumění.

Teď se všichni mohou od sebe vzájemně inspirovat, pomáhat si a v harmonii cokoliv napravit, co je potřeba.
Modlím se za to, že tato nemoc a všechny následky s ní brzy skončí.
Věřím, věříme, že se to stane.

Naše vyšší pravda a síla, která v nás přebývá povzbuzuje naše vědomí, naše bytí, naši přírodu být laskavější, otevřenější, více milující, moudrý, pokojný a mocný. Vrátit se ke kořenům toho, kdo skutečně ve svém bytí jsme.

Můžeme žít plně v radosti v souladu se sebou, s ostatními, s planetou.

Pro tento čas jsem pro tebe připravila Meditaci Poznej svůj strach za symbolickou cenu. Meditace ti dá vhled k pochopení strachu, přijmutí jej a naučíš se, jak s ním vycházet jako s kamarádem. Otevřeš se tak přirozené lásce a novým možnostem v životě.

Tuto meditaci získáš za tuto cenu pouze na tomto odkaze >>>

Růžena Nekudová
Je vášnivá propagátorka meditací, zároveň i Buddhist Meditation Teacher. Svými meditacemi pomáhá lidem dosáhnout jejich vnitřního klidu. Ukazuje jim, že meditace jsou pro všechny bez rozdílu a že pozornost směřovaná sobě dovnitř má velký přesah do vnějšího světa pro zkvalitnění života ve všech oblastech.
Růžena je autorkou knihy Vězení jako dar a převratné metody Zrcadlo času, které pomáhá plnit své sny již tisícům lidí.
Více o Růženě najdete ZDE
Komentáře