Autor Pavlína Adamcová

O autorovi

Mou vášní je psaní. kterým Vás chci především inspirovat, jak se nenechat limitovat a posouvat hranice. Čerpám ze svého bohatého osobní života, ale i pestrého pracovního života. Láska k lidem, pochopení a empatie mne dovedli až sem k vám. Skládám též básničky na přání, v nejkratší možné lhůtě dodání.

Transformace strachu v náš prospěch

Kde se vlastně vzal strach a proč to není vždy úplně špatně? Strach je varováním před nebezpečím a současně výzvou k jeho přijetí a zvládnutí. Strach je komplexní biochemickou reakcí uvnitř našeho těla, do které je zapojena řada hormonů. Je úzce propojen s pudovým jednáním, konkrétně s pudem sebezáchovy. Jeho původní význam je zřejmý – zajistit přežití. Člověk, co jedná ve...